• „Granice w wychowaniu”

    „Granice w wychowaniu” były tematem kolejnego spotkania grupy wsparcia Szkoły dla Rodziców i Opiekunów.

    Dziękujemy pani Magdalenie Paprockiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach za poświęcony czas i przedstawienie nam niezwykle ważnej i ciekawej prelekcji.

    Dziękujemy rodzicom za obecność oraz podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami.

    Naszym cukiernikom dziękujemy za karnawałowe słodkości, które były niezastąpionym dodatkiem do kawy.

  • Bitwa na nakrętki

    Przekazaliśmy dzisiaj 92 kg plastikowych nakrętek na rzecz

    Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

    Jednocześnie przypominamy, że akcja zbierania nakrętek trwa do końca maja tego roku.

    Wszystkim, którzy zbierali z nami nakrętki bardzo dziękujemy i jednocześnie prosimy o dalszą pomoc.

  • Konkurs „Zwierzęta lasów i łąk powiatu łosickiego”

    Poranek pełen pozytywnych emocji.

    Uczniowie Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach zostali zaproszeni po odbiór dyplomów i nagród za udział w konkursie pod hasłem „Zwierzęta lasów i łąk powiatu łosickiego” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łosicach.

    W kategorii I drugie miejsce zajęła praca grupowa uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej (opiekun pani Agnieszka Paprocka)

    W kategorii IV Mikołaj Raczyński z klasy VII zajął pierwsze miejsce (opiekun pani Ewa Zawadzka-Kozak)

    Wyróżnienie w kategorii IV otrzymała Julia Radziwonka z klasy II SPdP (opiekun pani Alicja Chwedorczuk)

    Pozostali uczniowie otrzymali imienne podziękowania za udział w konkursie.

    Gratulujemy!

    Więcej zdjęć i informacji: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=777404064432543&id=100064888688696