Dyrekcja

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych

mgr Artur Górniak

Wicedyrektor

Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych

mgr Iwona Wysokińska

Kierownik

Internatu i Bursy Szkolnej

mgr Krzysztof Chwedorczuk