Koła zainteresowań

Grupa harcerska „Nieprzetarty szlak”

Podstawowe założenia w planie pracy „NS” to współzawodnictwo między zastępami, współpraca z harcerzami ze szkół masowych, rajdy, biwaki, obozy, wycieczki, zloty harcerskie i festiwale. Zadania wykonywane w zastępach dostarczają harcerzom wiele radości, budzą wiarę we własne siły. Na zbiórkach poprzez gry, zabawy i konkursy poruszane są tematy ekologiczne i patriotyczne. Grupa również organizuje andrzejki, bale przebierańców, topienie marzanny itp.

Grupa gospodarcza

Zajmuje się pracami porządkowymi na terenie internatu i jego otoczenia. Organizuje dyżury sprzątania pomieszczeń internatu i kontroluje wzorowe ich pełnienie. Członkowie tej sekcji systematycznie pielęgnują kwiaty doniczkowe w budynku oraz ukwiecają teren na zewnątrz internatu. Dbają o czystość w pomieszczeniach użytku ogólnego. Grupa w ciągu całego roku szkolnego organizuje zajęcia kulinarne: pieczenie ciast, robienie sałatek, gofrów itp.

Grupa wokalno – recytatorska

Przygotowuje piosenki i wiersze na apele i uroczystości związane ze świętami szkolnymi
i państwowymi. Na zajęciach kształtowany jest gust artystyczny wychowanków
i zainteresowanie piosenką. Grupa promuje naszą placówkę na terenie miasta, powiatu
i regionu poprzez udział w festiwalach i przeglądach piosenki.

Grupa plastyczna

Rozwija zainteresowania plastyczne wychowanków poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik do tworzenia prac. Organizuje na terenie internatu konkursy oraz uczestniczy
w konkursach w środowisku lokalnym. Wykonuje dekoracje, gazetki okolicznościowe oraz wystawki prac plastycznych wychowanków.

Grupa pierwszej pomocy

Jej głównym zadaniem jest działalność oświatowo-zdrowotna oraz szkolenie członków
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Sekcja pierwszej pomocy propaguje również zasady zdrowego żywienia oraz uczy jak zapobiegać chorobom i nałogom. Organizuje szkolenia  w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, konkursy oraz „majówki” połączone z zabawami ruchowymi i konkursami.

Grupa sportowa

Celem prowadzonych zajęć jest propagowanie zajęć rekreacyjnych, zachęcanie wychowanków do różnego rodzaju form aktywność ruchowej oraz zapoznawanie z zasadami najpopularniejszych, najbardziej dostępnych dyscyplin sportowych. Grupa organizuje ćwiczenia na siłowni, zabawy ruchowe na powietrzu, turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, warcabowe. Młodzież w tej sekcji przygotowywana jest do uczestnictwa w zawodach na różnym szczeblu.

Samorząd internatu

W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup wychowawczych. Jest koordynatorem pracy grup wychowawczych i zainteresowań. Na zebraniach omawiane są sprawy związane z pobytem wychowanków w internacie. Samorząd organizuje różne imprezy  min. przyjęcie nowych wychowanków do grona mieszkańców internatu tzw. ”Otrzęsiny”, „Karaoke”, apele i  dyskoteki.