Biblioteka Szkolna

Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni. Biblioteka dla  wszystkich jest otwarta i codziennie zaprasza swoich czytelników. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego  i czasopism. Można też spokojnie odrabiać lekcje, poczytać książki,  pouczyć się oraz miło spędzić czas.

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  wyposażone w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz  wielofunkcyjne   urządzenie   sieciowe.  Komputery  służą   użytkownikom  do  pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi, znajdującymi się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania w Internecie informacji,  niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania  prac oraz  poszerzania własnych zainteresowań.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki liczy ponad 100 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzone są lektury szkolne literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie zbiory multimedialne. W czytelni można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe
LEKTURY (ułożone według klas)
LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z podziałem na:
B – baśnie, legendy i podania
Bw – bajeczki, wierszyki
Ob – opowiadania i powieści obyczajowe
H – opowiadania i powieści historyczne
Pd – poezja, dramat
F – powieści fantastyczne
Prz – opowiadania i powieści przyrodnicze
LITERATURA PIĘKNA POLSKA I OBCA
LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)
KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmujący literaturę pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne.
PODRĘCZNIKI SZKOLNE I MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 powstał Szkolny Klub Czytelniczy.