Bursa Szkolna

Do Bursy Szkolnej przyjmowamni są uczniowie z łosickich szkół ponadgimnazjalnych.

Bursa zapewnia wychowankom:

– całodobową opiekę wychowawczą i medyczną
– warunki do nauki i pomoc w nauce
– warunki do rozwoju zainteresowań
– warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce
– pracownię multimedialną
– bibliotekę

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W BURSIE WYNOSI:

-11,00 zł dzienna stawka żywieniowa
-25,00 zł miesięczna opłata stała