Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy OSZW w Łosicach

rok szkolny 2022/2023

PrzewodniczącyJolanta Radziwonka

W-ce przewodniczący: Agnieszka Lewandowska

Komisja rewizyjna:

PrzewodniczącyAgnieszka Lewandowska

Członek: Agnieszka Moczulska

Członek: Piotr Wierzchucki

Skarbnik: Renata Żych