EEG Biofeedback

W naszym Ośrodku korzystamy z nowoczesnych metod rewalidacyjnych. Jedną z takich metod jest terapia prowadzona przy pomocy urządzenia Biofeedback. Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Uczą jak radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem. Dziecko poznaje, jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań. Każdy trening jest monitorowany przez komputer. Istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników. Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, psychosomatycznymi i psychicznymi. Metoda pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen, wycisza nadpobudliwość psychoruchową, niepokoje i lęki, relaksuje, znosi agresję, poprawia nastrój, samoocenę i stosunki z otoczeniem, umożliwia równoczesną aktywację procesów myślowych, a tym samym –  pomaga w nauce i pracy. Trening EEG Biofeedback polega na uczeniu się samodzielnej regulacji wybranych fal mózgowych. Zwiększa wytwarzanie fal, których jest za mało i jednocześnie tłumi fale, których jest za dużo. Przywraca do normy zaburzoną równowagę psychiczną i fizyczną, a tym samym likwiduje różne dolegliwości związane z nieprawidłowymi wzorcami fal mózgowych. Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Jak wykazały badania naukowe jego efekty są długotrwałe. Osobie poddawanej treningowi terapeuta przykleja do głowy i uszu czujniki komputerowego aparatu EEG Biofeedback zapisującego przebieg fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, podczas gdy na drugim ekranie badany obserwuje emisję tych fal w postaci przystępnej wideogry. Przykład: badany widzi samochód jadący po torze. Musi skoncentrować swoją uwagę na rozpędzeniu samochodu i utrzymania go po prawej stronie toru. Czyni to przy pomocy jedynie własnego umysłu, nie mając do dyspozycji joysticka czy klawiatury. Jeśli robi to skutecznie, komputer sygnalizuje to dźwiękiem. Do mózgu dociera informacja zwrotna o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danym momencie. Mózg, czuły na pochwały, dostosowuje się do tych wskazówek i uczy optymalnej pracy. Kilka lub kilkanaście treningów pozwala utrwalić osiągnięte efekty, poprawić myślenie i pamięć.

 

Pracownia EEG Biofeedback działa w naszej placówce już piąty rok. Zainteresowanie rodziców i samych uczniów terapią EEG Biofeedback nie maleje. Treningi są atrakcyjne dla wszystkich uczniów, dlatego też chętnie w nich uczestniczą. Ważne jest to, iż terapia przynosi efekty wówczas, gdy prowadzona jest systematycznie, najlepiej 2 lub 3 razy w tygodniu przez długi okres czasu, może to być 100 treningów i więcej. Nasi uczniowie korzystają z terapii w określony dzień tygodnia i o określonej godzinie. Wśród naszych podopiecznych są kolejni uczniowie, którzy osiągnęli liczbę stu i ponad stu treningów.

 Warunkiem uczestnictwa uczniów w terapii jest dostarczenie aktualnych wyników badań EEG z adnotacją neurologa, iż nie ma przeszkód w prowadzeniu terapii (lub ze wskazaniem na prowadzenie terapii EEG Biofeedback) oraz zgoda rodziców na udział ich dzieci w treningach.

      

Terapię prowadzą: mgr Anna Mitek i mgr Iwona Wysokińska, które:

•    ukończyły kursy I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback uprawniające do prowadzenia terapii,
•    uczestniczyły w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, w tym prowadzonych przez światowej klasy specjalistów w zakresie neurofeedbacku – Lyndę i Michaela Thompsonów z Kanady (ADD Centre, Biofeedback Institute of Toronto),
•    są członkami Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – sekcja EEG Biofeedback,
•    są nauczycielami dyplomowanymi, posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej,
•    mają blisko pięcioletnią praktykę w prowadzeniu zajęć metodą EEG Biofeedback z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łosicach,
•    treningi EEG Biofeedback prowadzą na aparaturze ELMIKO (Przedsiębiorstwo Informatyki Medycznej w Warszawie) otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2007 

    


Opracowanie: Iwona Wysokińska