Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach  2023/2024

Przewodniczący: 

Wc – przewodniczący: 

Skarbnik: 

Członek: