Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach  2021/2022

Przewodniczący: Małgorzata Czarnocka

Wc – przewodniczący: Marek Gałecki

Skarbnik: Kacper Kokoszkiewicz

Członek:  Julia Radziwonka,

Agnieszka Siwek,

Mateusz Kosiński