Tydzień Szczęścia w naszym Ośrodku

Włączamy się do akcji:
II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole
(20-26 września) 🙂
 
Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia.

Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego.
Od poniedziałku zaplanowaliśmy różne aktywności, by o szczęściu mówić głośno i dosłownie, pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi, wzmacnianie talentów, dbanie o zdrowie, sen, dobre odżywanie.