Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

W związku ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, ang. World Suicide Prevention Day – obchodzonym dorocznie 10 września od 2003 roku, z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom (IASP), które jest w oficjalnym związku ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) młodzież z klasy branżowej uczestniczyła w profilaktycznych zajęciach mających na celu podniesienie świadomości dotyczącej skali i sposobów prewencji tego zjawiska.
Chłopcy dowiedzieli się jak dbać o swój dobrostan psychiczny a także jak pomóc osobie znajdującej się w kryzysie czy depresji. Pamiętajmy iż, każde życie jest najwyższą wartością. #zycie warte jest rozmowy