Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.   Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter i nie tworzą jednolitego obrazu. Wśród dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu można spotkać zarówno geniuszy w swojej dziedzinie, jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie. Dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” Autyzm dziecięcy to jedno z najgłębszych zaburzeń w rozwoju . Dotyka wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka i może być przyczyną ciężkiej postaci niepełnosprawności. W obowiązującej w Polsce klasyfikacji opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia za podstawę rozpoznania przyjęto równoczesne występowanie symptomów z trzech grup: – Nieprawidłowości w rozwoju społecznym – Trudności w komunikowaniu się, zarówno słownym, jak i niewerbalnym – Obecność sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowań, aktywności lub zainteresowań. Znane obecnie metody terapii autyzmu pozwalają, w większości wypadków, osiągnąć dużą poprawę funkcjonowania dziecka. Warunkiem koniecznym jest bardzo wczesne rozpoznanie problemu, co jest punktem wyjścia do podjęcia specjalistycznego i intensywnego postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego. 2 kwietnia kolor niebieski da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, wypuścić niebieski balonik w stronę nieba, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku), a także wesprzeć finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem (np. przekazując im 1% podatku lub darowiznę).