Samorząd uczniowski odwiedził cmentarz

Pamiętamy o tych, którzy odeszli… Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili łosicki cmentarz.
Opiekunowie opowiedzieli o symbolicznych pomnikach: Dzieci Zamojszczyzny i Dzieci Utraconych. Następnie młodzież zapaliła znicze w miejscach pamięci narodowej oraz na mogiłach zmarłych pracowników i uczniów naszego Ośrodka. Wychowankowie znaleźli też czas na chwilę zadumy i refleksji przy pomniku Anioła Pocieszyciela.