Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 18.10. 2021r w sali widowiskowej ŁDK odbyły się Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej, jako podziękowanie nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji szkolnej za aktywność i zaangażowanie w pracę dla szkoły i środowiska.
Uroczystość była też okazją do nagrodzenia osób wyróżniających się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrodami Starosty Powiatu Łosickiego wyróżnieni zostali:
Mirosław Korzycki – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowaczych w Łosicach
Artur Górniak – wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
Sławomir Karbowiak – nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
Krzysztof Chwedorczuk – kierownik internatu Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach
 
nagrodami Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach p. Mirosława Korzyckiego wyróżnieni zostali:
Renata Chotnicka, Elżbieta Hryniewicz, Agnieszka Jakoniuk, Andrzej Kalicki, Dominika Kamińska, Justyna Kordaczuk, Kamila Krasiejko-Sulima, Daria Marczuk, Dariusz Mrozowski, Agnieszka Paprocka, Agata Raszuk – Krypa, Elżbieta Sujkowska, Agnieszka Szewczuk, Izabela Tymoszuk, Iwona Wysokińska