Pomagamy!!!

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas.” Flora Edwards 🇵🇱❤🇺🇦
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali wielkie serce i włączyli się w zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy💝
W naszej placówce znaleźli schronienie pierwsi goście.
Są to głównie mamy z dziećmi.
Wszyscy otrzymali wsparcie i zostali zaopatrzeni w środki higieny osobistej.
Teraz organizujemy świetlicę – kącik zabaw dla dzieci👶