„Dinozaurowe” Kodowanie

Dawno, dawno temu… na świecie żyły dinozaury
i to właśnie one były tematem zajęć przeprowadzonych w klasie VII z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie układali „dinozaurowe sudoku”, a następnie ćwiczyli pamięć i spostrzegawczość doskonaląc przy tym kompetencje cyfrowe.