#SzkołaPamięta

Wzięliśmy udział w akcji „Szkoła Pamięta”

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta i okolicy.

W ramach akcji zrealizowaliśmy następujące działania:

– odwiedziliśmy miejsca pamięci narodowej,

– poznaliśmy historię Dzieci Zamojszczyzny,

uporządkowaliśmy bezimienne i opuszczone groby,

– zapaliliśmy znicze, złożyliśmy wiązanki i oddaliśmy hołd poległym w czasie działań wojennych,

– wykonaliśmy gazetkę tematyczną w szkole.

Pokazujemy, że pamiętamy wychowankowie udali się również do lasu zakrzańskiego, gdzie przy pomniku oddali hołd poległym w czasie działań wojennych.

Powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli i ginęli za naszą ojczyznę.