Stypendia Starosty Powiatu Łosickiego

Nasze uczennice: Małgorzata Czarnocka i Magdalena Koźluk

za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

otrzymały stypendia Starosty Powiatu Łosickiego.

Gratulujemy!