Remont boiska

Remont boiska zakończony

Zadanie pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało wykonane.

#Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka