Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

Cukiernicy przystępują do teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzaminy praktyczne zdają 6 i 10 czerwca.