77 rocznica bitwy pod Kiełbaskami

Delegacja z naszego Ośrodka uczciła 77 rocznicę heroicznej bitwy stoczonej w Kiełbaskach

przez oddział WiN pod dowództwem por. Tadeusza Marczuka ps. „Kurzawa”

z przeważającymi siłami UB i NKWD