Wycieczka do Częstochowy i Krakowa

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w dwudniowej wycieczce szkolnej do Częstochowy i Krakowa

(29-30 maja)

dofinansowanej z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Poznaj Polskę”. Odkrywając bogactwo historyczne i kulturalne naszego kraju oraz pogłębiając postawy patriotyczne i religijne odwiedzili miasto Kraka i miejsca kultu religijnego: Jasną Górę i Łagiewniki.

#poznajpolske