Pasowanie na Świetliczaka

Pasowanie na Świetliczaka (28.10)👨‍🦰👩👨‍🦱
czyli pełnoprawnego uczestnika zajęć świetlicowych🙂
 
My Świetliczaki przyrzekamy:
Być dobrym na co dzień i od święta;
O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać;
Szanować gry i zabawki;
Zjadać całe obiadki;
Pań słuchać;
Zgodnie się bawić;
Nie psocić;
Nie hałasować;
Innymi się opiekować.