Inspiracje przyrodnicze

Kontakt dzieci z przyrodą może być źródłem inspiracji plastycznych

Obrazy z roślin w wykonaniu Bartka, Igora, Przemka i Eryka z pierwszej grupy