Metoda Johansena

Twórcą metody J-IAS jest dr KlajdJohansen- duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Stwierdził on, że u części uczniów, którzy mają problem z koncentracją uwagi, prawidłową pisownią, czytaniem występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.
   Stymulacja słuchowa poprawia przetwarzanie bodźców. Daje drugą szansę, aby otrzymać odpowiednią, skumulowaną specyficzną stymulację i tym samym za pomocą neuronalnej plastyczności poprawić słuchowe przetwarzanie.


Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS. JIAS jest metodą, która pozwala na pełną indywidualizację programu dla każdej osoby.  Dla kogo jest JIAS- tą metoda można pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
– z zaburzeniem przetwarzania słuchowego,
– z osobami, u których mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy,
– z osobami, które mają problemy z prawidłową pisownią i czytaniem  w wyniku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
– z osobami z zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji, zwłaszcza kiedy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie i wyróżnianie dźwięków tle,
– z dziećmi z autyzmem,
– z osobami z niedosłuchem,
– z osobami po udarach,
– z osobami, u których występuje nadwrażliwość słuchowa,
– z osobami z szumami usznymi.