ABC uzależnień

„ABC uzależnień” to zajęcia warsztatowe w szkole przysposabiającej do pracy.

Uczniowie w trakcie warsztatów stworzyli definicję uzależnienia, poznali konsekwencje w poszczególnych obszarach życia, które są efektem nałogu. Dużą część naszych zajęć poświęciliśmy również na rozmowy o dorosłym życiu, odpowiedzialności i zadaniach, jakie staną w przyszłości przez naszymi uczniami. Mamy świadomość, że droga ku dorosłość bywa często wyboista. Dlatego warto jest zwiększać świadomość młodych ludzi by ich start w dorosłość był wolny od uzależnień.