Uczniowie klasy VIII i II SPdP na szkolnej wycieczce do Korycin i Grabarki