Spotkanie słowno-muzyczne pt „W adwentowej ciszy”

Uczniowie z klasy I i Ill branżowej wzięli udział  w  spotkaniu pt.” w Adwentowej ciszy” 

aby zatrzymać się nad tajemnicą trwającego  Adwentu  ???