Podsumowanie Programu Edukacyjno – Profilaktycznego ” ARS – czyli jak dbać o miłość”

W dniu 9.06 odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego pt.” ARS- czyli jak dbać o miłość”. Projekt jest realizowany już kolejny rok w naszym Ośrodku i dotyczy profilaktyki stosowania i przeciwdziałania uzależnieniom.