Podsumowanie pracy klasa I SPDP

Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniu pracy na zajęciach szkolnych.

Uczniowie klasy I SPdP zrobili to podczas wyjść do lodziarni i do pizzerii ???