Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji😊
Uczniowie z klas branżowych i przysposabiających do pracy wzięli udział w debacie poświęconej postawie tolerancji i dyskryminacji, warsztatach prezentujących konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami.
Celem spotkania było skłonienie naszych uczniów do refleksji i przemyśleń nad postawami i zachowaniem względem drugiego człowieka oraz uświadomienie ich, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi.
Poruszona została tematyka istotnych wartości w życiu człowieka, takich jak m.in. pomoc, zrozumienie, szacunek i akceptacja. Ideą było zachęcenie uczniów, aby w ich życiu tolerancja zagościła i towarzyszyła każdego dnia.