Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, w szkole, w pracy czy w urzędzie. Zadaniem każdego człowieka jest solidarność z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy równi. Różnice w wyglądzie nie mają znaczenia, a tolerancja i akceptacja jest bardzo ważna!
Szanujmy i włączajmy osoby z niepełnosprawnościami do naszego codziennego życia.
Pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia codziennego: rodzinnego i społecznego 🙂
➡ Nie oceniajmy,
➡ nie dyskryminujmy,
➡ nie myślmy stereotypowo,
➡ nie traktujmy osób z niepełnosprawnościami jak kogoś gorszego!