Andrzejkowe wróby

Ach, najwyższy czas już zacząć wreszcie te wróżby!

Andrzejkowe spotkanie młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy?