XIV Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne w Siedlcach

Nasze chórzystki wzięły udział w XIV Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych w Siedlcach (20-23 X)

W piątek odbyła się integracja uczestników podczas gier i zabaw.

W sobotę – rano wizyta w Bibliotece Pedagogicznej: oglądanie teatrzyku kamishibai i zabawa biblioteczna z Harrym Potterem w roli głównej. Po południu odbyło się ognisko w zrekonstruowanym obozie partyzanckim w Klimkach, zaś wieczorem – tradycyjna dyskoteka.