Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe w Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach

W naszej uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście: ks. Paweł Madaliński – Proboszcz parafii Trójcy Świętej oraz przedstawiciele Starostwo Powiatowe w Łosicach ze Starostą panem Januszem Kobylińskim na czele, a także reprezentanci Rodziców i przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Radziwonka.

W ciepłej, serdecznej, rodzinnej atmosferze wysłuchaliśmy Ewangelii o narodzeniu Jezusa, podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia, obejrzeliśmy Jasełka, kolędowaliśmy i miło spędziliśmy czas zbliżający nas do Świąt Bożego Narodzenia