PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

W Szkole Branżowej I Stopnia od września 2024 r. otwieramy nowy kierunek:

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

(dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim).

Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy dwie pracownie – pokoje hotelowe z łazienkami do zajęć praktycznej nauki zawodu.