Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych w Ignacowie

Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych w Ignacowie (16 XI)

Naszą placówkę reprezentowały dwie drużyny, które dzielnie walczyły w swoich kategoriach wiekowych zdobywając II miejsce.

Gratulujemy!