Dzień papieski

Apel z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II do młodych” (18 X)

i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Portret Jana Pawła II'”