Bitwa na nakrętki

Przekazaliśmy dzisiaj 92 kg plastikowych nakrętek na rzecz

Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

Jednocześnie przypominamy, że akcja zbierania nakrętek trwa do końca maja tego roku.

Wszystkim, którzy zbierali z nami nakrętki bardzo dziękujemy i jednocześnie prosimy o dalszą pomoc.