Spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Gościliśmy dzisiaj członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Szczególnie miło nam było spotkać się z emerytowanymi nauczycielami z naszej placówki.

Goście poznali specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, odwiedzili klasopracownie, gabinety specjalistów, spotkali się z uczniami i nauczycielami.

To był miło spędzony czas.