Podsumowanie pracy grupy plastycznej

Tak pracowali członkowie grupy plastycznej na zajęciach w styczniu.