76 Rocznica bitwy pod Kiełbaskami

Harcerze z naszego Ośrodka wzięli udział w obchodach  76 Rocznicy bitwy pod Kiełbaskami