29 finał akcji Sprzątania Świata

Fundacja Nasza Ziemia doceniła nasz trud podczas tegorocznej 29 akcji Sprzątania Świata przesyłając wszystkim klasom certyfikaty.
Serdecznie dziękujemy!