• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Metoda Johansena

Email Drukuj PDF

   Twórcą metody J-IAS jest dr KlajdJohansen- duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Stwierdził on, że u części uczniów, którzy mają problem z koncentracją uwagi, prawidłową pisownią, czytaniem występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.
   Stymulacja słuchowa poprawia przetwarzanie bodźców. Daje drugą szansę, aby otrzymać odpowiednią, skumulowaną specyficzną stymulację i tym samym za pomocą neuronalnej plastyczności poprawić słuchowe przetwarzanie.


Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS. JIAS jest metodą, która pozwala na pełną indywidualizację programu dla każdej osoby.  Dla kogo jest JIAS- tą metoda można pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
- z zaburzeniem przetwarzania słuchowego,
- z osobami, u których mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy,
- z osobami, które mają problemy z prawidłową pisownią i czytaniem  w wyniku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
- z osobami z zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji, zwłaszcza kiedy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie i wyróżnianie dźwięków tle,
- z dziećmi z autyzmem,
- z osobami z niedosłuchem,
- z osobami po udarach,
- z osobami, u których występuje nadwrażliwość słuchowa,
- z osobami z szumami usznymi

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.