Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK


alt
Metoda EEG Biofeedback – to nowoczesna bezpieczna metoda treningu pracy mózgu. Opracowana została w USA i stosowana z powodzeniem w USA i Europie. Metoda pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen, wycisza nadpobudliwość psychoruchową, niepokoje i lęki, relaksuje, znosi agresję, poprawia nastrój, samoocenę i stosunki z otoczeniem, umożliwia równoczesną aktywację procesów myślowych, a tym samym –  pomaga w nauce i pracy.
Trening EEG Biofeedback polega na uczeniu się samodzielnej regulacji wybranych fal mózgowych. Zwiększa wytwarzanie fal, których jest za mało i jednocześnie tłumi fale, których jest za dużo. Przywraca do normy zaburzoną równowagę psychiczną i fizyczną, a tym samym likwiduje różne dolegliwości związane z nieprawidłowymi wzorcami fal mózgowych.
Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Jak wykazały badania naukowe jego efekty są długotrwałe. Osobie poddawanej treningowi terapeuta przykleja do głowy i uszu czujniki komputerowego aparatu EEG Biofeedback zapisującego przebieg fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, podczas gdy na drugim ekranie badany obserwuje emisję tych fal w postaci przystępnej wideogry. Przykład: badany widzi samochód jadący po torze. Musi skoncentrować swoją altuwagę na rozpędzeniu samochodu i utrzymania go po prawej stronie toru. Czyni to przy pomocy jedynie własnego umysłu, nie mając do dyspozycji joysticka czy klawiatury. Jeśli robi to skutecznie, komputer sygnalizuje to dźwiękiem. Do mózgu dociera informacja zwrotna o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danym momencie. Mózg, czuły na pochwały, dostosowuje się do tych wskazówek i uczy optymalnej pracy. Kilka lub kilkanaście treningów pozwala utrwalić osiągnięte efekty, poprawić myślenie i pamięć.
Pracownia EEG Biofeedback działa w naszej placówce już piąty rok. Zainteresowanie rodziców i samych uczniów terapią EEG Biofeedback nie maleje. Treningi są atrakcyjne dla wszystkich uczniów, dlatego też chętnie w nich uczestniczą. Ważne jest to, iż terapia przynosi efekty wówczas, gdy prowadzona jest systematycznie, najlepiej 2 lub 3 razy w tygodniu przez długi okres czasu, może to być 100 treningów i więcej. Nasi uczniowie korzystają z terapii w określony dzień tygodnia i o określonej godzinie. Wśród naszych podopiecznych są kolejni uczniowie, którzy osiągnęli liczbę stu i ponad stu treningów.
Warunkiem uczestnictwa uczniów w terapii jest dostarczenie aktualnych wyników badań EEG z adnotacją neurologa, iż nie ma przeszkód w prowadzeniu terapii (lub ze wskazaniem na prowadzenie terapii EEG Biofeedback) oraz zgoda rodziców na udział ich dzieci w treningach.
Terapia EEG Biofeedback jest bezpieczna, nieinwazyjna i nie powoduje skutków ubocznych. Nie stwierdzono niekorzystnych efektów tej formy terapii. Metoda sprawdziła się na świecie – sprawdza się też w naszej placówce. Prowadzimy systematyczny monitoring podejmowanych działań. Ankietowani rodzice twierdzą, że po zastosowanych treningach dzieci: pod względem zachowania są spokojniejsze; śpią spokojnie, nie budzą się; są mniej bezradne, mniej płaczliwe; potrafią lepiej skoncentrować się na wykonywanym zadaniu; mają lepsze samopoczucie, są pewniejsze siebie; szybciej zapamiętują; są mniej zmęczone i mniej apatyczne; występuje u nich mniej lęków i niepokojów.
Od grudnia 2011r. nasza pracownia do terapii metodą EEG Biofeedback posiada urządzenie AVS„LAXMAN” – aparat do audio - wizualnej stymulacji mózgu. AVS Laxman jest urządzeniem przeznaczonym do rozwoju osobistego poprzez trening umiejętności relaksacji i koncentracji. Nie jest jednak żadnym sprzętem medycznym służącym do diagnozowania i leczenia chorób czy zaburzeń lub stosowanym w profilaktyce jakichkolwiek chorób. Nie ma też na celu dokonywania zmian  w strukturze organizmu ludzkiego. Jest najogólniej mówiąc – unikalnym urządzeniem, które oferuje nie tylko zupełnie nowy sposób rozrywki, ale również wspiera rozwój osobisty. Jego szczególne działanie opiera się na metodzie tzw. stymulacji audiowizualnej.
Cechy szczególne Laxmana to opatentowane All-Color-Ganzfeld-Googles (okulary świetlne) oraz wyjątkowe możliwości odsłuchu. Sprzęt składa się z konsoli Laxman, multikolorowych okularów i słuchawek. Sesja polega na tym, że uczeń zakłada okulary i słuchawki – jednocześnie do jego uszu docierają dźwięki rytmiczne zsynchronizowane z błyskami świetlnymi. Sesje można wykorzystać do różnych celów: do relaksacji, jako wsparcie w uczeniu się, pomoc w zasypianiu. Dla nas najważniejsze jest to, że stymulacja audiowizualna wzmacnia możliwości mózgu w przyswajaniu i zapamiętywaniu treści oraz relaksacji. A to jest naszym uczniom bardzo potrzebne! 

Terapię prowadzą: mgr Anna Mitek i mgr Iwona Wysokińska, które:

•    ukończyły kursy I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback uprawniające do prowadzenia terapii,
•    uczestniczyły w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, w tym prowadzonych przez światowej klasy specjalistów w zakresie neurofeedbacku – Lyndę i Michaela Thompsonów z Kanady (ADD Centre, Biofeedback Institute of Toronto),
•    są członkami Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – sekcja EEG Biofeedback,
•    są nauczycielami dyplomowanymi, posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej,
•    mają blisko pięcioletnią praktykę w prowadzeniu zajęć metodą EEG Biofeedback z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łosicach,
•    treningi EEG Biofeedback prowadzą na aparaturze ELMIKO (Przedsiębiorstwo Informatyki Medycznej w Warszawie) otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2007r.

 

alt   alt      alt  alt


Opracowanie: Iwona Wysokińska


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.