Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

Prezydium Rady Rodziców przy OSZW w Łosicach

rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: J. Radziwonka

W-ce przewodniczący: J. Kisiel

Sekretarz: B.Przybylska

Komisja rewizyjna:

Woch K. - przewodniczący

Kucewicz A. - członek

Sobczuk K. - członek

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.