Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

Prezydium Rady Rodziców przy OSZW w Łosicach

rok szkolny 2016/2017


Przewodniczący: J. Radziwonka

W-ce przewodniczący: M. Gregorczuk

Sekretarz: B.Przybylska

Komisja rewizyjna:

W.Pietraszuk - przewodniczący

M.Kosińska - członek

J. Kisiel - członek


 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.