• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rada Pedagogiczna

alt
mgr Iwona Wysokińska
pedagog szkolny
terapeuta EEG Biofeedback
alt
mgr Urszula Wasiluk
pedagog szkolny
opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

 
mgr Agata Raszuk
pedagog szkolny
opiekun świetlicy szkolnej
alt
mgr Magda Siwak - Kruzel
psycholog szkolny

mgr Magda Tobota
psycholog szkolny

mgr Agnieszka Paprocka
wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej

alt
mgr Renata Chotnicka
wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej
uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
alt
mgr Anna Kalicka
wychowawca klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy

mgr Alicja Chwedorczuk
wychowawca klasy II a Szkoły Przysposabiającej do Pracy

alt
mgr Justyna Kordaczuk
wychowawca klasy II b Szkoły Przysposabiającej do Pracy

alt
mgr Justyna Romanowicz - Gizińska
wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej
uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
nauczyciel Języka Rosyjskiego, Plastyki i Techniki / opiekun Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Łosickiej

alt
mgr Edyta Jaszczuk
wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej
nauczyciel Języka Polskiego / terapeuta Metody Warnkego

alt
mgr Joanna Andrzejczuk
wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej
nauczyciel Matematyki i Fizyki

alt
mgr Anna Mitek
wychowawca klasy I Branżowej Szkoły I stopnia
nauczyciel Biologi i Chemii / terapeuta EEG Biofeedback

alt
mgr Marzanna Mrozowska
wychowawca klasy II Branżowej Szkoły I stopnia
nauczyciel Języka Polskiego / opiekun Samorządu Uczniowskiego

alt
mgr Dariusz Mrozowski
wychowawca klasy III Branżowej Szkoły I stopnia
nauczyciel Informatyki i Wychowania Fizycznego

alt
mgr Karol Marczuk
nauczyciel Historii
opiekun Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Łosickiej

alt
mgr Sławomir Karbowiak
nauczyciel Wychowania Fizycznego

mgr Artur Górniak
nauczyciel Wychowania Fizycznego

alt
mgr Dominika Kamińska
nauczyciel

alt
mgr Magdalena Niedziółka
nauczyciel

alt
mgr Izabela Tymoszuk
nauczyciel

alt
mgr Edyta Zadrożniak
nauczyciel przedmiotów zawodowych o profilu kucharz / cukiernik
terapeuta Integracji Sensorycznej

alt
mgr Elżbieta Odoszewska
nauczyciel Języka Angielskiego

alt
mgr Joanna Turzyk
nauczyciel / Logopeda

alt
mgr Daria Marczuk
nauczyciel Bibliotekarz


alt
mgr Emilia Michaluk
nauczyciel Religii

mgr Anastazja Zańko
nauczyciel Przedmiotów Zawodowych o profilu Kucharz /Cukiernik
alt
mgr Anna Onopiuk
nauczyciel Przedmiotów Zawodowych o profilu Kucharz /Cukiernik

WYCHOWAWCY INTERNATU
alt
mgr Elżbieta Pietruszewska
wychowawca grupy I
opiekun Samorządu Internatu

alt
mgr Jolanta Stefaniuk
wychowawca grupy I
opiekun grupy wokalno - recytatorskiej "Hity"

alt
mgr Elżbieta Hryniewicz
wychowawca grupy I
opiekun grupy plastycznej

alt
mgr Elżbieta Sujkowska
wychowawca grupy II
opiekun grupy gospodarczej

mgr Mirosława Wawryniuk
wychowawca grupy II
opiekun grupy sportowej

mgr Karol Marczuk
wychowawca grupy II
opiekun Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "Strachy na lachy"

mgr Katarzyna Wedziuk
wychowawca grupy II

alt
mgr Agnieszka Jakoniuk
wychowawca grupy III
opiekun Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "Strachy na lachy"

mgr Andrzej Kalicki
wychowawca grupy III
opiekun grupy plastycznej

alt
mgr Aneta Kaluta
wychowawca grupy IV
opiekun Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "Strachy na lachy"

mgr Sylwia Makaruk
wychowawca grupy IV
opiekun grupy wokalno - recytatorskiej "Hity"

alt
mgr Agnieszka Szewczuk
wychowawca grupy V
opiekun grupy plastycznej

alt
mgr Barbara Zielińska
wychowawca grupy V
opiekun grupy pierwszej pomocy

mgr Krzysztof Chwedorczuk
wychowawca grupy V

alt
mgr Wiesława Chwedoruk
wychowawca grupy VI
opiekun grupy gospodarczej

mgr Jacek Kulik
wychowawca grupy VI
opiekun grupy sportowej

mgr Daria Marczuk
wychowawca grupy VI
opiekun grupy pierwszej pomocy

alt
mgr Krzysztof Ignaciuk
wychowawca grupy VII
opiekun grupy plastycznej

mgr Iwona Terlikowska
wychowawca grupy VII
opiekun Samorządu internatu

mgr Patrycja Adamiuk
wychowawca internatu
opiekun grupy wokalno - recytatorskiej "Hity"

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.