Europejski Dzień Mózgu

Międzynarodowy Dzień Mózgu to okazja do zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami związanymi z prawidłowym jak i patologicznym funkcjonowaniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Mózg a poprawnie mózgowie to część OUN. W naszej placówce odbyły się pogadanki, zajęcia praktyczne oraz kulinarne propagujące wiedzę o mózgu.