Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Email Drukuj PDF

Miło jest nam poinformować, iż od 1 września 2016 roku zapraszamy na zajęcia w ramach

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest:

  • posiadanie opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

  • złożenie wniosku przez rodziców

  • posiadanie skierowania Starosty

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu rozwijanie funkcji ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny.

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta SI oraz innych terapeutów w zależności od potrzeb dziecka.

                                                                   Serdecznie zapraszamy!

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.