Miodobranie

Drukuj

Dnia 25 września 2014 roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łosicach odbyło się spotkanie integrujące uczniów naszej Placówki. Na imprezę organizatorzy zaprosili Państwa Barbarę i Edwarda Krasnodębskich z Polskiego Związku Pszczelarzy w Siedlcach.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z pracą pszczelarza i rolą pszczół w przyrodzie, kształtowanie umiejętności wnikliwego obserwowania świata przyrody, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz efektywnej pracy w zespołach.

 

Prelekcja, którą przeprowadziła Pani Basi była bardzo ciekawa, barwna i obrazowa. Tematyka pogadanki dotyczyła życia i pracy pszczół, etapów powstawania miodu i sposobie jego pozyskiwania. Omówione zostały właściwości zdrowotne różnych gatunków miodu i produktów pszczelarskich (m. in. kitu, pyłku i mleczka pszczelego oraz pierzgi). Duże zainteresowanie naszych wychowanków wzbudziły przywiezione narzędzia pasieczne niezbędne w pracy pszczelarza oraz elementy jego stroju, a także prawdziwe pszczoły w szklanym ulu. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli również możliwość posmakowania różnego rodzaju miodu z pasieki państwa Krasnodębskich.

Podsumowaniem „Miodobrania” były przygotowane dla uczniów specjalne zadania. Pierwszym z nich było wykonanie plakatów o tematyce jesiennej pt. „Pożegnanie z latem”, z uwzględnieniem owadów pożytecznych dla ludzi i przyrody. Następnie młodzież miała za zadanie odgadnąć przygotowane zagadki przyrodnicze, natomiast utrwaleniem i usystematyzowaniem wiedzy ze spotkania było rozwiązanie krzyżówki na temat pszczelarstwa.

Zwieńczeniem imprezy był słodki poczęstunek, przygotowany przez uczniów klasy I i IIIb SPdP oraz uczniów ZSZ o profilu kucharz.

 

 Fotoreportaż z Miodobrania w galerii.

Opracowanie: A. Onopiuk, A. Kalicka, M. Łukasiewicz