• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

    06.09.2023 r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie z panią policjantką, która przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym: pieszego i rowerzysty.

    Uświadomiono wychowankom, iż aby być bezpiecznym/widocznym na ulicy należy nosić odblaski.